. . .

Športová hala Pasienky

Trnavská cesta 29, 83104 - Bratislava

Informationen

V roku 1953 sa v americkom meste Raleigh postavila pod?a projektu geniálneho mladého po?ského architekta Macieja Nowického (spoluautor W. Deitrick) ve?ká výstavná hala Paraboleum. Svojím konštruk?ným riešením – strechou zavesenou na dvoch šikmých parabolických nosníkoch – sa stala významným medzníkom v architektúre 20. storo?ia. Na tých istých konštruk?ných princípoch vznikla v roku 1962 športová hala, ktorú navrhol architekt Jozef Chovanec spolu so statikom Jozefom Poštulkom. Postavili ju na Pasienkoch v Bratislave.

Newsfeed

  • Keine Einträge vorhanden!

Statisik

  • 37.699 Aufrufe

Fans (0)

    Keine Einträge vorhanden!

Routenplaner