. . .

Klub Lú?

Knieža?a Pribinu, Tren?ín


Zur Webseite ...

Informationen

KLUB LÚ?

Otvorený kultúrny priestor

:

:

multifunk?ný priestor s nekomer?ným zameraním. dramaturgia klubu sa orientuje na prezentáciu aktuálnych i tradi?ných prejavov sú?asného umenia, teda koncertov, divadelných produkcií, ako aj DJ-ských ve?erov a multižánrových produkcií s dôrazom na oblas? produkcie inovatívnych umeleckých projektov.
:

Divadelná a hudobná scéna/performing arts:

: Otvorený priestor pre hos?ovanie renomovaných domácich a zahrani?ných telies.

: Osobitý priestor pre divadelné a hudobné projekty.

:

Výstavný program/new media:

: Podpora a prezentácia umeleckých prejavov v oblasti vizuálneho umenia a nových médií.

: Realizácia pravidelných výstav, happeningov a výtvarných projektov pre verejnos?.

:

Ob?iansky a komunitný program:

: Priestor pre diskusné stretnutia o aktuálnych témach jednotlivých komunít.

: Podpora ob?ianskych aktivít.

:

Špecifické programy:

: Produk?né zaistenie externých kultúrnych projektov.

: Komponované ve?ery/Podujatia na k?ú?.

: Realizácia medzinárodných projektov/networking.

:

Zázemie pre návštevníkov:

:

Bar:

: Pohostinská prevádzka v ?ase organizácie kultúrnych podujatí.

:

Klientské a servisné služby:

(v ?ase organizácie kultúrnych podujatí)

: Informácie o kultúrnych podujatiach.

: Predaj CD, DVD.

 

 

V klube Lú? v sú?asnosti prebieha realizácia projektov Otvorený kultúrny priestor (organizácia nekomer?ných hudobných podujatí a výtvarných výstav sú?asného umenia), Sám na javisku (15. ro?ník medzinárodného divadelného festivalu jedného herca) a Detský divadelný klub (nede?né divadelné popoludnia pre deti a mládež).

 

Newsfeed

Statisik

  • 20.259 Aufrufe

Fans (0)

    Keine Einträge vorhanden!

Routenplaner