. . .

Newsfeed

 • aminadagba aminadagba » rodrigo441
  • Hallo, mein Name Amina ist, Ich bin Single und nie married.i kam über Ihr Profil heute und wurde interessiert in you.I wird Ihnen mehr wissen (aminadagba@yahoo.com
  vor 2675 Tagen

 • janelove30 janelove30 » rodrigo441
  • dobrý deH,
   Moje meno je Jane Johnson
   Videl som váa profil dnes v tomto mieste a dostae zaujímalo, vás, preto~e vyzeráte ve>mi pekné v profile, tu je môj e-mailovú adresu (janejohnson243@yahoo.com) prosím, poalite mi e-mail, tak~e poalem vám moje fotky a dozviete viac o moje vlastné,.
   napíate mi na (janejohnson243@yahoo.com)
   Nezabudnite vzdialenose, farbu pleti, vyznania alebo kmeH nezále~í, ale láska veciach ve>a.
   pobozkae moju drahú lásku
   jane


   Hello,
   My name is jane Johnson
   I saw your profile today in this site and get interested to know you, because you look very nice in your profile, here is my email address (janejohnson243@yahoo.com) please send me an email so that i will send you my photos and tell you more about my self,.
   mail me at(janejohnson243@yahoo.com)
   Remember distance,color,religion or tribe does not matter but love matters a lot.
   kiss my dear love
   jane

  vor 2686 Tagen

 • sandra00221 sandra00221 » rodrigo441
  • Hello,

   My name is Sandra,I liked your profile
   and will like us to be in a good contact please
   email me here for my pictures and for us to talk more,
   Thanks,,
   sandra3028@yahoo.com

   Hallo,

   Mein Name ist Sandra, ich mochte Ihr Profil
   und möchten, dass wir in einem guten Kontakt bitte sein
   mailen Sie mir hier für meine Bilder und für uns, mehr zu reden,
   Vielen Dank,,
   sandra3028@yahoo.com

  vor 2714 Tagen

Statistik